3PL - Third Party LOGISTICS

3PL  je konačno stigao! Tu smo da ostanemo i budemo najbolji logistički operator!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3PL - Third Party Logistics

3PL je konačno stigao i tu smo da postanemo najbolji logisitčki operator u Evropi! Skupština 3PL kompanije odlučila je da proširi svoje logističke usluge i na evropsko tržište. U skladu sa tim, 3PL je u drugoj polovini 2018. godine započeo sa pružanjem svojih usluga i u Jugoistočnoj Evropi.

Ko smo mi?

3PL je globalni logistički provajder koji pruža širok spektar logističkih usluga u cilju efikasnog funkcionisanja globalnih lanaca snabdevanja. U skladu sa tim nudimo dva nivoa logističkih usluga. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NAŠE USLUGE

 
 

OSNOVNE

  • Transport
  • Špedicija
  • Skladištenje


NAPREDNE

  • Sistemi za pomoć pri poslovnom odlučivanju
  • Logistički informacioni sistemi
  • Konsalting usluge

Prvi nivo (osnovne usluge) predstavljaju osnovne logističke usluge, koje su vezane za bazične aktivnosti koje se realiziju prilikom prostorne i informacione transformacije materijalnih dobara. 

 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 

Pored osnovnih, 3PL nudi i drugi nivo (napredne logističke usluge) koje se sastoje od naprednih matematičkih i ekonomskih metoda za analizu i optimizaciju lanca snabdevanja (SCA-supply chain analytics). Cilj SCA usluga jeste generisanje optimalnih logističkih tokova robe, zaliha, sirovina u logističkim procesima i pratećih informacija; uz težnju ka ostvarivanju što višeg nivoa usluge krajnjim kupcima i što nižih operativnih troškova posmatranog logističkog sistema. 

Pored toga, SCA takođe značajno doprinosi transformaciji kompanija, u duhu i konceptu Industrije 4.0.

 
 
1
 
1
1
1
1
2